02.07.2020 r. Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Głąbiński

Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Głąbiński planowana emisja monety 10 zł Ag na 2 lipca 2020 r. Moneta bita stemplem lustrzanym o nakładzie 12 000 sztuk.