Co warto wiedzieć o banku centralnym?

Jest jednym z najważniejszych elementów systemu bankowego, ma tez ogromny wpływ na gospodarkę narodową. Bank centralny tu niezwykle ważna instytucja, która pełni kilka ważnych funkcji. Jakich?
Bank centralny jest w pierwszej kolejności bankiem emisyjnym. To od jego działalności zależy w znacznym stopniu to, jak silna jest w danym państwie waluta narodowa. A ponieważ waluta narodowa ma ogromny wpływ na gospodarkę narodową, polityka banku centralnego siłą rzeczy wiąże się z takimi zagadnieniami, jak dochód narodowy czy bezrobocie. Banki centralne, jaki banki emisyjne, mogą tworzyć pieniądze żyrowe (czyli centralne pieniądze rezerwowe) oraz banknoty.
Działalność banku centralnego jest też ściśle związana z bankami komercyjnymi. Nie bez powodu mówi się o nim: „bank banków”. Bank centralny ma stanowić dla banków komercyjnych cenną rezerwę. Jednocześnie bank ten, swą działalnością, w znacznym stopniu wpływa na to, w jaki sposób funkcjonują banki komercyjne. W jaki sposób? Przede wszystkim sprawą ilości emitowanego pieniądza. Bank centralny wpływa jednocześnie na to, jakim potencjałem kredytowym dysponują banki operacyjne, ma też ogromny wpływ na tak ważną kwestię, jaką jest płynność systemu bankowego.