Historia filatelistyki

Filatelistyka narodziła się w połowie XIX wieku i stała się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin kolekcjonerstwa. Początkowe zwykłe zbieractwo szybko przekształciło się w samodzielną dyscyplinę kolekcjonerską o określonych założeniach oraz własnych strukturach organizacyjnych. W 1866 roku powstało stowarzyszenie, w którym znaleźli się tylko i wyłącznie filateliści. Klub ten wydawał nawet własne pismo poświęcone filatelistyce. Jedną z najsłynniejszych organizacji związanych z filatelistyką było założone w 1869 roku w Londynie Rogal Philatelic Society. Założycielem oraz pierwszym prezesem tego klubu był sir Daniel Cooper. W latach 60-tych XIX wieku podobne kluby powstały również we Francji oraz w Niemczech.
Od 1861-1862 roku zaczęły się również ukazywać pierwsze katalogi znaczków pocztowych oraz specjalistyczne czasopisma poświęcone filatelistyce. We Francji w tym samym czasie ukazały się pierwsze albumy służące kolekcjonerom do przechowywania swych zbiorów. W Dreźnie, w 1870 roku odbyła się z kolei pierwsza wystawa filatelistyczna. Jej organizatorem był Alfred Moschkau, lekarz, publicysta filatelistyczny i jeden z pierwszych ekspertów w tym zakresie.
Filatelistyka dość szybko stała się poważnym ruchem społecznym. W 1926 roku powstała Międzynarodowa Federacja Filatelistyczna z siedzibą w Genewie. Do niej należą związki krajowe, w tym również Polski Związek Filatelistów.
Nie tylko światowa, ale i polska filatelistyka ma ciekawą historię. Na ziemiach polskich pierwszy klub tego typu powstał w 1893 roku w Krakowie i nosił nazwę „Polski Klub Filatelistów”. Od 1894 roku zaczęło ukazywać się pierwsze na ziemiach polskich czasopismo filatelistyczne, noszące tytuł „Polski Filatelista”. Jego pierwszym redaktorem był Maksymilian Urbański.
Kluby filatelistyczne powstawały również w innych polskich miastach: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu oraz w Kielcach. W 1950 roku w Warszawie powołano do życia Polski Związek Filatelistów. Była to pierwsza ogólnopolska organizacja w dziejach naszej filatelistyki. PZF zajmuje się działalnością wydawniczą oraz organizacją wystaw filatelistycznych.