Jubileusz Oddziału Wrocławskiego PTN – 27.09.2019 r.

W dniu 27 września 2019 r. w sali konferencyjnej “Stara Plebania” w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
odbędzie się uroczystość 70-lecia zorganizowanego ruchu numizmatycznego we Wrocławiu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!