Metody zbierania znaczków pocztowych

Filatelistyka to popularna dziedzina kolekcjonerstwa, którą zajmuje się ogromna liczba osób na całym świecie. Nie każdy zbieracz znaczków może być jednak prawdziwym filatelistą. Aby zbiór znaczków miał wartość, należy starannie gromadzić zbiory na podstawie jednej ze stosowanych w filatelistyce metod zbierania.
Pierwsze kolekcje filatelistyczne obejmowały walory jednego kraju – Anglii. W kilkanaście lat po wydaniu pierwszego znaczka zbierano już walory filatelistyczne z całego świata. Znaczki początkowo zbierano „krajami”. Większość zbieraczy gromadziła tylko znaczki, inni całostki, niektórzy próbowali tworzyć zbiory wyspecjalizowane.
Obecnie, przy zalewie znaczków pocztowych wydawanych przez różne państwa i poświęconych niemal każdej dziedzinie życia, każdy filatelista musi określić zakres swojego zbioru oraz wybrać jedną z metod zbierania.
W filatelistyce mamy do czynienia z trzema gałęziami tej dziedziny kolekcjonerstwa.
Pierwszą z nich jest filatelistyka tradycyjna, zwana też klasyczną. Jest ona najstarszą gałęzią filatelistyki, a polega na chronologicznym zbieraniu walorów wybranego zakresu.
Drugą gałęzią jest filatelistyka specjalistyczna. Polega ona na naukowym opracowaniu pewnego wybranego zakresu. Zbiory te obejmują walory różniące się kolorem, rodzajem papieru, ząbkowań, próby znaczków oraz dokumenty pocztowe związane z danym walorem stanowiącym główny przedmiot zbioru.
Najmłodszą gałęzią filatelistyki jest filatelistyka tematyczna. Tu najważniejszy jest problem lub idea, którą za pomocą zebranego materiału filatelistycznego chce przedstawić zbieracz. Wybrany temat można zaprezentować za pośrednictwem znaczków, bloków, stempli pocztowych itp. Ten rodzaj filatelistyki staje się coraz bardziej popularny. Ta gałąź filatelistyki pozwala na wielostronne ukazanie współczesności oraz głównych problemów współczesnego świata.
Przedmiotem zbiorów tematycznych może być każde zjawisko, które ma jakąś historię czy też podlega jakiejś systematyce. Zbiór tematyczny ma przede wszystkim rozwijać pewną myśl lub przedstawiać pełną koncepcję za pomocą specjalnie dobranych zbiorów.