Nowe banknoty trafią do obiegu już w kwietniu 2014 r.

Już w kwietniu 2014 roku do naszych portfeli trafią zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 oraz 100 złotowych. Dotychczasowe 18 letnie już zabezpieczenia są według Narodowego Banku Polskiego zupełnie wystarczające, jednak ciągły postęp techniki i nowe narzędzia umożliwiające podróbkę, wymuszają cykliczne zmiany i udoskonalenia w tej kwestii.
Według średniej ze światowych banków centralnych nowe wzory nominałów wchodzą w obieg średnio co 8 lat. Jak zauważają specjaliści tak długa przerwa w jakichkolwiek zmianach ze strony NBP jest spowodowana niezwykłą na skalę światową jakością obecnych banknotów, których idealne podrobienie jest niemal niemożliwe.
Odświeżenie nie będzie obejmowało projektów graficznych, a wprowadzi jedynie drobne poprawki. Zmieni się podpis prezesa NBP, pojawią się nowe znaki wodne, oraz poprawi się jakość tak zwanych zabezpieczeń recto-verso. Brak widocznych na pierwszy rzut oka zmian wizualnych powoduje, że wymiana pieniędzy nie będzie konieczna. Nowe banknoty wejdą do obiegu równolegle i będą wypierały swoje poprzedniczki z czasem. Już w styczniu będziemy mogli zobaczyć kampanią reklamową o haśle „Bezpieczne pieniądze”, która ma przekonać rodaków do słuszności wprowadzanych poprawek.