Aukcja nr 4 Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Zapraszamy na Aukcję 4 Hotel Marriott, sala „Kometa” | Licytacja na sali i Live aukcje.gndm.pl 10-12 lutego 2018

Sesja 1 | 10 lutego 2018 | Sobota | Nr 1-606
Hotel Marriott, sala „Kometa” i Live na aukcje.gndm.pl
1-345 | Banknoty polskie i z Polską związane
346-606 | Monety z Polską związane – Śląsk, Pomorze, Kurlandia…
8:00
Otwarcie sali aukcyjnej w hotelu Marriot.
Rozpoczęcie rejestracji użytkowników chcących brać osobisty udział w aukcji.
Udostępnienie pozycji z działu BANKNOTY POLSKIE do oglądania przez zainteresowanych.

9:00
Udostępnienie pozostałych pozycji aukcyjnych do oglądania.
Oglądanie przeznaczonych na licytację pozycji będzie dostępne przez cały czas trwania aukcji, sukcesywnie zabierane będą tylko pozycje już zlicytowane.

9:30
Rozpoczęcie licytacji

Planowane zakończenie aukcji około godz. 16:00

Sesja 2 | 11 lutego 2018 | Niedziela | Nr 607-1569
Hotel Marriott, sala „Kometa” i Live na aukcje.gndm.pl
607-627 | Literatura numizmatyczna
628-1352 | Monety polskie
1353-1522 | Medale, Falerystyka, Varia
1523-1569 | Historyczne Papiery Wartościowe – Akcje, Obligacje, Listy zastawne…
9:00
Otwarcie sali aukcyjnej w hotelu Marriot.
Rozpoczęcie rejestracji nowych użytkowników chcących brać osobisty udział w aukcji.
Udostępnienie przedmiotów aukcyjnych do oglądania.

10:00
Rozpoczęcie licytacji.
Sesja 3 | 12 lutego 2018 | Poniedziałek | Nr 1570-1982
Licytacja tylko Live na aukcje.gndm.pl
1570-1610 | Monety antyczne
1611-1760 | Monety zagraniczne
1761-1795 | Money zastępcze
1796-1920 | Banknoty zastępcze
1921-1981 | Banknoty zagraniczne
1982 | Kolekcja znaczków chińskich
18:00
Rozpoczęcie licytacji na stronie aukcje.gndm.pl
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | GNDM.pl | aukcje.gndm.pl | gn@gndm.pl
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | (0048) 22 407 02 20 | Pn.-Pt. 9:30-17:00